EU: Twee nieuwe voedseletiketten voor glutenintolerantie per 2016

World Trade OrganizationDe EU heeft bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) aangekondigd dat het van plan is de volgende twee nieuwe labels toe te staan op voeding voor personen met glutenintolerantie:

  • “glutenvrij”: max. 20 ppm gluten (ongewijzigd).
  • “met zeer laag glutengehalte”: max. 100 ppm gluten (ongewijzigd).
  • Nieuw label: “geschikt voor personen met een glutenintolerantie”: mag vermeld worden in aanvulling op “glutenvrij” of “zeer laag glutengehalte” labels, zonder aanvullende eisen.
  • Nieuw label: “speciaal geformuleerd voor personen met een glutenintolerantie”: mag vermeld worden in aanvulling op “gluten-free” of “very low gluten” labels, als het product speciaal geproduceerd is om
    • het glutengehalte van glutenbevattende ingrediënten te beperken (lees: glutenvrij tarwezetmeel), of
    • de glutenbevattende ingrediënten te vervangen door andere, van nature glutenvrije ingrediënten.

Verder verbiedt de verordening expliciet het gebruik van deze labels op babymelk, wijzend op een eerdere Europese richtlijn die het gebruik van gluten-bevattende ingrediënten voor alle babymelk verbiedt.

Hoewel de kennisgeving al op 25 maart 2014 naar de WTO werd verzonden, lijkt deze tot op heden niet te zijn opgemerkt door de coeliakie-gemeenschap, waarschijnlijk omdat het document nooit echt aangekondigd is en niet snel bij toeval zal worden ontdekt.

Verder lezen EU: Twee nieuwe voedseletiketten voor glutenintolerantie per 2016

Free From Food expo 2013: Laatste nieuws over glutenvrij (foto’s, tweets, commentaar)

Peter Nowee, The Serious Celiac op Free From Food 2013, Freiburg, DuitslandExcuses voor de vertraging! Hierbij mijn verslag van het Free From Food congres en trade fair dat ik op 4 en 5 juni bezocht in Freiburg, Duitsland. Het was een interessant event en twee dagen waren veel te kort om alles te kunnen bekijken. Tijdens het event heb ik 36 tweets gepost en in deze blog post vind je de bijbehorende foto’s en vertalingen in het Nederlands. Vraag het gerust als je wat meer wilt weten over één van de berichten. Onderin dit artikel ook nog wat persoonlijke opmerkingen over 1) de verschillen in beschikbaarheid van glutenvrije producten tussen Duitsland en Groot-Brittanië, 2) de verschillen in bewustmakingscampagnes tussen de glutenvrije markt en de lactosevrije markt, en 3) de strategie van AOECS voor de veranderingen in de Europese glutenvrij wetgeving. Laat ook gerust jouw eigen commentaar achter!
Verder lezen Free From Food expo 2013: Laatste nieuws over glutenvrij (foto’s, tweets, commentaar)

Stuur je vragen in! The Serious Celiac bezoekt Free From Food 2013

Free From Food 2013The Serious Celiac zal verslag doen van Free From Food 2013, een congres en expositie over allergeen-vrij voedsel op 4 en 5 juni 2013 in Freiburg, Duitsland. Dit event richt zich op retailers, voedselfabrikanten, patiënten-verenigingen en medici, kortom de hele industrie rond coeliakie en andere intoleranties en allergieën. Hoewel normaal gesproken te duur voor de ‘gewone’ coeliaak, heeft The Serious Celiac een pers-kaartje ontvangen en kan ik jullie dus via dit blog en Twitter live verslag doen van de gebeurtenissen! Welke brandende vraag over glutenvrije voeding zou jij graag eens beantwoord zien?
Verder lezen Stuur je vragen in! The Serious Celiac bezoekt Free From Food 2013

Europese Commissie over glutenvrij: “Hetzelfde niveau van bescherming”

Simon Coveney, Ierse minister voor Landbouw, Voedselvoorziening en Mariene Zaken, voorzitter van de 3234e zitting van de Raad van de Europese Unie, 22 april 2013. Het politiek akkoord van december 2012, waarin werd afgesproken “glutenvrij” over te hevelen naar de algemene voedselwetgeving, is onlangs geformaliseerd door de Raad. Nog de volgende dag liet de Europese Commissie weten wat zij verstaat onder “tenminste hetzelfde beschermingsniveau”, namelijk hetzelfde beschermingsniveau als nu, maar qua toepassingsgebied uitgebreid naar niet-voorverpakte levensmiddelen. Dit lijkt te bevestigen dat de grens aan het glutengehalte (nu 20 ppm) de enige vereiste blijft. Verder lezen Europese Commissie over glutenvrij: “Hetzelfde niveau van bescherming”

EU-verbod “glutenvrij” van de baan; heikel onderwerp toevertrouwd aan besloten comité

Het Europees Parlement heeft alsnog ingestemd met het weglaten van de regels omtrent “glutenvrij” markering uit een verordening voor speciale voeding. Een verbod op “glutenvrij” labels op normale voeding is hiermee van de baan.

De Europese Commissie heeft het Europees Parlement en de lidstaten ervan overtuigd dat zij de bestaande regels over “glutenvrij” ongewijzigd zal overhevelen naar de verordening over voedselinformatie voor consumenten.

Het politieke compromis kan zo worden gelezen dat het de Commissie enige ruimte laat om aanvullende vereisten voor het gebruik van het label te introduceren, zelfs als dat het aanbod voor glutenvrije consumenten zou kunnen aantasten.

Een roep om verandering zou bijvoorbeeld kunnen komen uit het SCFCAH comité, een machtig, maar besloten adviescomité van de Commissie. Dit comité speelt in 2013 een sleutelrol in de ontwikkelingen op dit onderwerp en bestaat uit ambtenaren van de verschillende Europese lidstaten. Een lobby van de dieetvoedingsindustrie aan het adres van deze ambtenaren zou wederom voor verrassingen kunnen zorgen.

Zo heeft dit blog ontdekt dat in oktober 2012 een lobby-document van de Italiaanse Coeliakie Vereniging AIC werd geschreven door een vertegenwoordiger van de dieetvoedingsindustrie. In antwoord hierop stelt AIC dat in Italië de consumenten en de dieetvoedingsindustrie verenigd waren in hun standpunt. Italiaanse coeliakie patiënten krijgen hun dieetvoeding vergoed door de nationale ziekenkas. AIC stelt dat het zich inmiddels heeft neergelegd bij het politiek akkoord en blij is met de oproep aan de Commissie om een mogelijk onderscheid tussen natuurlijk glutenvrije voeding en glutenvrij gemaakte voeding te onderzoeken. Voor beide voedingscategorieën is AIC inmiddels akkoord met het behoud van de huidige vereiste van 20 mg/kg, zonder nieuwe, aanvullende vereisten op Europees niveau. In plaats daarvan wil AIC het etiketteringsonderscheid gebruiken om op nationaal niveau aanvullende eisen te kunnen stellen aan de vergoeding van glutenvrij gemaakte voeding. Italië heeft vóór het bereikte akkoord gestemd.

Europarlementariër en schaduwrapporteur Esther de Lange (Nederland, CDA/EVP) laat weten dat de Commissie het parlement gegarandeerd heeft dat de regels ongewijzigd zullen worden overgebracht. Ze verwacht dat de overheveling begin 2014 is afgerond.

De verklaringen die Duitsland tijdens de onderhandelingen heeft afgegeven, duiden erop dat het land zijn bezwaren tegen het “glutenvrij” onderdeel van de afspraak pas op het laatste moment heeft laten varen. Desondanks stemde Berlijn op andere, niet aan “glutenvrij” gerelateerde, gronden toch nog tegen het akkoord als geheel.

Verder lezen EU-verbod “glutenvrij” van de baan; heikel onderwerp toevertrouwd aan besloten comité

Dreigend Europees verbod op ‘glutenvrij’ label op normaal voedsel

Ook zoveel baat bij de glutenvrij-labeling door supermarkten als Albert Heijn (Nederland), Plus (Nederland), Mercadona (Spanje) en andere producenten? Een nieuwe Europese verordening voor voedsel voor medisch gebruik (2011/0156(COD)) dreigt te ontsporen in een monopolie op de term “glutenvrij” voor de dieetvoedingsindustrie. Op gewone glutenvrije voeding mag de aanduiding “glutenvrij” dan niet meer voorkomen. Lees hier hoe dat kan en hoe je dit nog kunt beïnvloeden. Verder lezen Dreigend Europees verbod op ‘glutenvrij’ label op normaal voedsel