Europese Commissie over glutenvrij: “Hetzelfde niveau van bescherming”

Simon Coveney, Ierse minister voor Landbouw, Voedselvoorziening en Mariene Zaken, voorzitter van de 3234e zitting van de Raad van de Europese Unie, 22 april 2013. Het politiek akkoord van december 2012, waarin werd afgesproken “glutenvrij” over te hevelen naar de algemene voedselwetgeving, is onlangs geformaliseerd door de Raad. Nog de volgende dag liet de Europese Commissie weten wat zij verstaat onder “tenminste hetzelfde beschermingsniveau”, namelijk hetzelfde beschermingsniveau als nu, maar qua toepassingsgebied uitgebreid naar niet-voorverpakte levensmiddelen. Dit lijkt te bevestigen dat de grens aan het glutengehalte (nu 20 ppm) de enige vereiste blijft.

Inhoudelijk is de nieuwe en waarschijnlijk laatste versie wat “glutenvrij” betreft niet anders dan het politiek compromis van december 2012. Tekstueel sluit de Nederlandstalige versie nu beter aan op de Engelstalige (“to transfer the rules” is nu vertaald als “de regels […] worden overgedragen” in plaats van het eerdere “nader omschreven”) en “glutenvrij” is verplaatst van Overweging 26 naar Overweging 41.

Stemmingsuitslag Raad eerste lezing 2011/0156(COD), 22 april 2013Formeel werd in de Raad gestemd over het standpunt in eerste lezing van de Raad op voorstel 2011/0156(COD). Net zoals bij de eerdere stemming over het politiek compromis, stemden alle landen vóór met uitzondering van Duitsland (tegen) en het VK (onthouding). Zij gaven hiervoor exact dezelfde verklaringen als in december 2012, dus hun bezwaren lijken zich niet te richten op het “glutenvrij”-gedeelte.

De Europese Commissie reageerde de volgende dag op de beslissing van de Raad en schrijft over “glutenvrij”:

“De Commissie steunt het standpunt van de Raad, dat niet alleen hetzelfde niveau van bescherming van de consumenten garandeert, maar het ook mogelijk zal maken de bestaande voorschriften uit te breiden naar niet-voorverpakte levensmiddelen, wat de consumentenbescherming ten goede zal komen.”
Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, 23 april 2013

Let op de uitleg die de Commissie geeft aan de in het politiek akkoord gekozen woorden “ten minste hetzelfde beschermingsniveau”: De Commissie begrijpt dit als hetzelfde beschermingsniveau als voorheen plus uitbreiding van de toepassing naar niet-voorverpakt voedsel. De Commissie lijkt hier te zeggen dat er aan de eis van 20 ppm voor de “glutenvrij”-aanduiding niets zal worden toegevoegd. Er lijkt wat de Commissie betreft dus geen sprake van extra eisen zoals die vorig jaar door sommige Europarlementariërs werden verzonnen, zoals eisen aan de voedingswaarde, vitaminen, mineralen, het productieproces of een medisch-wetenschappelijk onderbouwing van de samenstelling van het levensmiddel.

De Commissie noemt verder nog het verzoek van de Raad om na te denken over een onderscheid tussen levensmiddelen met glutenvrij-gemaakte ingrediënten en van nature glutenvrije voeding, maar reageert hier verder niet op.

Het voorstel ligt nu bij het Europees Parlement, waar het waarschijnlijk eerst behandeld zal worden in de ENVI-commissie en daarna plenair in tweede lezing. In de Procedure file voor 2011/0156(COD) van het Europees Parlement staat momenteel 10 juni 2013 als datum voor zowel de stemming in de ENVI-commissie als de plenaire behandeling. In een planning van de ENVI commissie staat daarnaast ook nog een datum van 29 mei 2013 genoemd.

Aangezien de ENVI-commissie in december al heeft ingestemd met het akkoord, zal het Europees Parlement ongetwijfeld vóór stemmen. Maar wellicht dat er parlementariërs zijn die van de gelegenheid gebruik maken om de Commissie nog hun mening mee te geven over het onderscheid tussen glutenvrij gemaakte en natuurlijk glutenvrije voeding.

Wat zou jij je Europarlementariër willen zeggen? Laat je commentaar hieronder achter!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.